FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie

Diagnose fibromyalgie

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose fibromyalgie is moeilijk te stellen. De klachten chronische vermoeidheid, pijn en stijfheid kunnen bij veel aandoeningen voorkomen en mensen met fibromyalgie hebben vaak een lange zoektocht achter de rug voordat de diagnose gesteld wordt. Er bestaat nog geen sluitende test om te bepalen of iemand fibromyalgie heeft en een objectieve diagnose is daarom niet te stellen.

De diagnose werd daarom gesteld aan de hand van onderstaande criteria:

1. De patiënt heeft wijdverbreide pijn in alle vier kwadranten van het lichaam voor een minimum van drie maanden.

2. De patiënt heeft 11 van de 18 specifieke tenderpoints zoals die zijn aangeduid in onderstaande tekening. Bij lichamelijk onderzoek door bijvoorbeeld huisarts of reumatoloog is het duwen met enige kracht op deze drukpunten pijnlijk.

tenderpoints

Tenderpoints

Alhoewel de diagnose dus werd gesteld door het tellen van de tenderpoints, heeft een groep van 35 fibromyalgie experts in 1996 een rapport gepubliceerd waarin wordt benadrukt dat een persoon niet alle 11 van de 18 tenderpoints hoeft te hebben om gediagnoseerd en behandeld te worden voor fibromyalgie (Wolfe F, et al. J Rheumatology 23(3):534-9, 1996) mits ze voldoen aan de criteria wijdverbreide pijn en vele van de geassocieerde symptomen van fibromyalgie (vermoeidheid, geïrriteerde darmen, slaapstoonis, ochtendstijfheid etc.).

De criteria van de tenderpoints zijn gecreëerd voor onderzoeksdoelen en veel mensen hebben fibromyalgie met minder dan 11 van de benodigde tenderpoints.

Nieuwe criteria voor de diagnose van fibromyalgie

Fibromyalgiescore

Sinds 2010 zijn er nieuwe criteria opgesteld om fibromyalgie te diagnosticeren namelijk de fibromyalgiescore. Deze bestaat uit de som van de pijnscore en de symptoomscore.

De pijnscore

Er wordt geteld in welke negentien gebieden van het lichaam sprake was van pijn gedurende de afgelopen week. De volgende negentien gebieden tellen mee in de score: borst, buik, bovenrug, onderrug, nek en zowel de linker als rechter schoudergordel, bovenarm, onderarm, heupgebied (bil, trochanter), bovenbeen, onderbeen en kaak. De laagst mogelijke pijnscore is 0 en de hoogst mogelijke score is 19.

De symptoomscore

Van elk van de drie onderstaande symptomen wordt geteld in welke mate deze aanwezig was gedurende de afgelopen week:

 • moeheid
 • niet uitgerust ontwaken
 • moeite met nadenken en concentreren
 • 0 = afwezig
 • 1 = in lichte of milde mate, meestal of periodiek in milde mate
 • 2 = in matige tot aanzienlijke mate: vaak aanwezig en/of van aanzienlijke ernst
 • 3 = in ernstige mate: ingrijpend, continue het leven verstorend.

Daarnaast wordt geteld hoeveel extra symptomen iemand heeft. Daarbij wordt een lijst gebruikt met 42 voornamelijk lichamelijke symptomen.* Het scoren gaat als volgt:

 • 0 = geen van deze symptomen
 • 1 = weinig van deze symptomen
 • 2 = aanzienlijk aantal van deze symptomen
 • 3 = veel van deze symptomen

De fibromyalgiescore ontstaat door de pijnscore en de symptoomscore op te tellen. De fibromyalgiescore loopt van 0 (geen enkel symptoom van fibromyalgie) tot en met 31 (heel erge fibromyalgie).

* De 42 lichamelijke symptomen die in aanmerking komen zijn: spierpijn, spastische darmklachten, moeheid, denk- en geheugenproblemen, spierzwakte, hoofdpijn, buikpijn en buikkrampen, doof gevoel/tintelingen, duizeligheid, slapeloosheid, depressie, hardlijvigheid, pijn in epigastrio, misselijkheid, nervositeit, pijn op de borst, vaag zien, koorts, diarree, droge mond, jeuk, piepende ademhaling, fenomeen van Raynaud, urticaria, oorsuizen, braken, zuurbranden, zweertjes in de mond, verdwenen/veranderde smaak, toevallen, droge ogen, kortademigheid, verminderde eetlust, huiduitslag, zonlichtallergie, hoorstoornissen, snel blauwe plekken, haaruitval, vaak plassen, pijn bij plassen en blaaskrampen.

Lees meer over de klachten bij fibromyalgie