FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie - nieuws

Toch geen XMRV-virus bij ME/CVS

Nijmeegs onderzoek weerlegt Amerikaans onderzoek

Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben in het bloed van Nederlandse patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom ME/CVS geen XMRV-virussen aangetroffen. Daarmee weerleggen zij Amerikaans onderzoek, dat in oktober 2009 in Science werd gepubliceerd. Hierin legden onderzoekers een verband tussen dit virus en ME/CVS. De resultaten van het Nijmeegse onderzoek verscheen onlangs in het British Medical Journal.

ME/CVS-patiënten voelen zich constant ernstig vermoeid en ziek, maar dit is dikwijls niet zichtbaar. Sommige patiënten kunnen nog parttime werken, maar anderen zijn afhankelijk geworden van zorg. CVS staat voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom en ME staat voor Myalgische (pijnlijke spieren) Encephalomyelitis, ofwel verspreide ontsteking van de hersenen en ruggenmerg. Er bestaat echter nog geen eenduidige medische methode om de ziekte vast te stellen.
Maar het is zeker geen psychische ziekte, stelt patiëntenvereniging ME/CVS-Stichting Nederland nadrukkelijk. Wel kunnen bij sommige patiënten psychische klachten ontstaan, maar dat komt veel voor bij chronische ziekten in het algemeen.

De wetenschappers zagen dat het virus bij de eerste groep actief eiwitten aanmaakt en zich deelt en verspreidt. Het lichaam schakelt hierop een afweermechanisme in. Daarbij treden heftige reacties op. Bij gezonde mensen produceert het geen eiwitten en is er daarom ook geen reactie van het lichaam.

Onduidelijkheid
ME/CVS komt drie maal zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. In Nederland gaat het om zo’n 35.000 patiënten. Ook bij kinderen komt de ziekte voor. De ziekte kent een grillig verloop en kan verschillende uitingsvormen hebben. Al jaren zijn medisch onderzoekers op zoek naar de biologische oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Patiënten met CVS werden op allerlei verdachte virussen getest, maar altijd zonder resultaat.
Onduidelijkheid over de oorzaken, de tijd die doorgaans verstrijkt voordat de diagnose ‘ME/CVS’ wordt gesteld en onbegrip betekenen vaak nog een extra belasting voor patiënten. Patiëntenverenging ME/CVS-Stichting Nederland strijdt al jaren voor erkenning van de aandoening als een chronische ziekte. Die leek er in december eindelijk te komen, maar onlangs kwam staatssecretaris J. Bussemaker van VWS weer terug op een gedane toezegging.

Eindelijk doorbraak?
In oktober leek er sprake van een doorbraak in het onderzoek. Amerikaanse wetenschappers meenden een verband te kunnen leggen tussen CVS en een bepaald retrovirus, genaamd XMRV. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Alleen al daarom werd het als zeer geloofwaardig beschouwd.
Toch twijfelden internationale CVS-deskundigen, waaronder prof. dr. J. van der Meer van het Nijmeegse UMC St Radboud, aan de waarde van het onderzoek. Van der Meer besloot om het Science-onderzoek te herhalen, met bloed van een duidelijk gedefinieerde groep patiënten en van een speciaal op deze patiënten gematchte controlegroep. Voor het onderzoek werkten diverse afdelingen van het UMC St Radboud samen en werd uitgevoerd op vergelijkbare wijze als het Amerikaanse onderzoek.

Virus niet gevonden
De gebruikte onderzoekstechniek is zeer gevoelig, zegt het UMC St. Radboud. Dat wil zeggen dat het uitermate geschikt is om het gezochte XMRV-virus aan te tonen, indien aanwezig. Maar noch in het bloed van de 32 patiënten, noch in dat van de 43 controlepersonen werd het retrovirus aangetroffen. Het is dan ook erg onwaarschijnlijk dat dit virus iets met CVS te maken heeft, aldus de Nijmeegse onderzoekers. Voor mensen met CVS is het erg vervelend dat nu opnieuw is vastgesteld dat er geen virus in het spel is, stelt Van der Meer. Hij had hun graag meer zekerheid over de oorzaak van CVS gegeven.
Hoe het komt dat de Amerikanen het virus wel vonden en Nijmeegse onderzoekers niet, is nog onduidelijk. Viroloog F. van Kuppeveld van het UMC St. Radboud houdt er rekening mee dat de bloedmonsters die de Amerikanen gebruikt hebben, afkomstig waren van een speciale patiëntengroep die niet representatief is voor het overgrote deel van de CVS-patiënten. Ook Britse onderzoekers konden tot twee maal toe geen XMRV-virus vinden in bloed van mensen met CVS.

 

Bron: umc radboud/ME/CVS-stichting Nederland