FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie - Onderzoek

Onderzoek naar fibromyalgie

Wat voor soort onderzoek wordt verricht naar fibromyalgie?

Wereldwijd worden jaarlijks vele miljoenen uitgegeven aan clinics en onderzoek naar fibromyalgie. Dit onderzoek behelst een groot gebied, variërend van fundamenteel laboratoriumonderzoek naar medicijnen tot studies naar het bevorderen van gedrag dat leidt tot minder pijnbeleving.

In Nederland valt onderzoek met mensen onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De overheid controleert of een onderzoek dat onder de WMO valt, ook daadwerkelijk aan alle wettelijke eisen voldoet. Elk onderzoek wordt apart getoetst. Deze toets wordt uitgevoerd door speciale, onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s). In bepaalde gevallen gaat de Centrale Commissie in Den Haag (CCMO) over de goedkeuring. Pas nadat de toetsingscommissie het onderzoek heeft goedgekeurd, mag het onderzoek van start. De toetsingscommissies beoordelen jaarlijks vele honderden onderzoeksvoorstellen.

Niet alle afgeronde onderzoeken werden openbaar gemaakt. Zo bleek uit het jaarverslag 2007 van het CCMO dat de farmaceutische industrie maar in 34,9% van alle onderzoeken toestemming tot openbaarmaking gaf. Bij de universitair medische centra en de overige ziekenhuizen was dit percentage 83,4%.

In het jaarverslag over 2009 schreef de ccmo dat zij besloot tot een beleidswijziging aangaande de openbaarmaking van kerngegevens in het
openbare ccmo-register. De wijziging houdt in dat vanaf november 2009 voor de abr-kerngegevens van nieuwe studies automatisch openbaarmaking volgt nadat de beoordeling is afgerond en is geregistreerd. De opdrachtgever kan voor een specifieke studie bij ccmo een gemotiveerd verzoek indienen om af te zien van openbaarmaking in het ccmo-register. De ccmo maakt vervolgens
een afweging tussen de (commerciële) belangen van de opdrachtgever en die van de samenleving.

In 2011 ontving de ccmo echter geen gemotiveerde verzoeken van opdrachtgevers om de kerngegevens van een specifieke klinische studie geheim te houden. Het einddoel is hiermee bereikt. Van alle Nederlandse beoordeelde onderzoeksdossiers worden de kerngegevens in het openbare ccmo-register geplaatst.

onderzoeksbuisjes