FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie - topics

Acupunctuur

Helpt acupunctuur voor fibromyalgie?

Er zijn veel studies verricht naar de effecten van acupunctuur op de klachten van fibromyalgie en andere chronische pijnlijke aandoeningen. Hierbij zijn verschillende resultaten gevonden. Sommige studies komen tot de conclusie dat acupunctuur heilzaam is bij fibromyalgie, andere studies melden dat acupunctuur geen effect heeft. Hierbij moet vermeld worden dat er zoveel variabele studieopzetten zijn, dat het niet verwonderlijk is dat de resultaten elkaar tegenspreken.

Er kunnen vele oorzaken bestaan voor het feit dat er tegengestelde resultaten worden gevonden in studies. Patiënten, zelfs met dezelfde aandoening, kunnen zeer verschillend zijn in de mate waarin zij klachten ondervinden van een aandoening en patiënten kunnen verschillende karakteristieke eigenschappen hebben die de genezing beïnvloeden. Zelfs bewezen effectieve behandelmethoden kunnen verschillende resultaten geven bij verschillende patiëntengroepen.

In studies naar de effectiviteit van acupunctuur is het placebo effect zeer krachtig. Een deel van de patiënten (de controlegroep) ondergaat een nepbehandeling met naalden die de huid niet doorboren of naalden die niet op de goede plaatsen worden geprikt. Alleen al de verwachting van de patiënt dat de behandeling werkt, maakt dat de patiënt zich al beter zal voelen. Het probleem is dat de patiënt niet zo makkelijk te bedotten is als bij studies waar bijvoorbeeld een neppil wordt gegeven.

Het zou makkelijk zijn als we het resultaat van een studie als definitief kunnen beschouwen, maar helaas is dit niet de realiteit. Het is daarom belangrijk om studies voorzichtig te interpreteren en verder onderzoek is meestal noodzakelijk.

acupunctuurnaalden in rug

Als iemand met fibromyalgie geïnteresseerd is om acupunctuur uit te proberen, is het zinvol zich te verdiepen in de resultaten van enkele studies op het gebied van acupunctuur en fibromyalgie. Het is daarbij goed om te bedenken dat acupunctuur geen tot weinig bijwerkingen kent. Dit in tegenstelling tot sommige reguliere medicijnen. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Mocht men besluiten om acupunctuur uit te proberen, is het een goed idee om van te voren een behandelplan met een beperkt aantal sessies af te spreken met de acupuncturist. Na een aantal sessies kan men met de behandelaar bespreken of er resultaat is en of het zin heeft om door te gaan met de behandeling.

Onderzoek

Onderzoek uitgevoerd door de Mayo Clinic in de Verenigde Staten naar de verbetering van de symptomen van fibromyalgie door acupunctuur (Engelstalig).

| Lees meer |

Onderzoek

Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Washington waarin een acupunctuurbehandeling voor fibromyalgie vergeleken wordt met een nepbehandeling (Engelstalig).

| Lees meer |