FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie - topics

Cognitieve gedragstherapie

Hulp voor het leren omgaan met chronische pijn

Een belangrijk deel van de behandeling van fibromyalgie is het leren omgaan met chronische pijn. Hiervoor moet de patiënt inzicht krijgen in de samenhang van de vele factoren van de pijnklachten, om zo te leren meer controle over de pijn te krijgen. Deze benadering neemt de pijn niet weg, maar zorgt wel dat de impact van de pijn vermindert.

Hoe kan cognitieve gedragstherapie helpen?

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie. De therapie baseert zich op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Bij chronische pijn en/of vermoeidheid kunnen bepaalde negatieve gedachtepatronen een automatisme zijn geworden. Deze negatieve gedachten en de daaropvolgende gevoelens van bijvoorbeeld angst, somberheid en gespannenheid, kunnen klachten in stand houden.

Therapeut en cliënt onderzoeken samen of die negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is. Door het veranderen van de gedachtepatronen ten opzichte van problemen, worden klachten verminderd.

Cognitieve gedragstherapie is het meest succesvol gebleken in combinatie met bewegingstherapie.

cognitieve therapie

Artikel

Artikel over cognitieve gedragstherapieën en oefenprogramma's voor patiënten met fibromyalgie (Engelstalig).

| Lees meer |

Onderzoek

Promotieonderzoek uitgevoerd op de Universiteit van Saskatchewan, Saskatoon, Canada naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie (Engelstalig).

| Lees meer |